MATEMATIKA ZA FARMACEUTSKI FAKULTET
(42 dvočasa)

Prijemni iz matematike na Farmaceutskom fakultetu se polaže u obliku testa sa 15 zadataka, koji su veoma slični ili identični sa zadacima koji postoje u zbirci. Bez obzira na činjenicu da je tip zadataka unapred poznat, zbog njihove težine i sveobuhvatnosti prijemni nije nimalo lak.

U okviru pripremne nastave se urade detaljno svi zadaci iz zbirke, a pored toga predviđeni su i časovi za testove i obnavljanje. Na časovima se osim savladavanja gradiva posebna pažnja obraća i na razvijanje veštine učenika da zadatke reši tačno do samog kraja, kao i da odabere ispravan odgovor na postavljeno pitanje.

Pogledajte sledeće prijemne iz matematike na Farmaceutskom fakultetu:

2019.godina, 2020.godina, 2021.godina

LITERATURA

J. Kečkić, S. Nikčević, D. Ranković, J. Jocković: Matematika - priprema prijemnog ispita za Farmaceutski fakultet.


TEMATSKE OBLASTI:


Stepenovanje i korenovanje
Algebarske jednačine i nejednačine
Eksponencijalna i logaritamska funkcija
Trigonometrija

Analitička geometrija
Operacije sa funkcijama
Binomna formula. Aritmetički i geometrijski niz, geometrijski red