CENE

Cena jednog dvočasa je 1.000 dinara, a učenici koji pohađaju dva predmeta imaju popust za drugi predmet. Cena jednog dvočasa za drugi predmet je 800 dinara.
Sve se plaća na rate, pa se npr. predmet koji se sluša 42 dvočasa plaća iz 6 delova po 7.000 dinara.

Ukupne cene priprema za pojedine predmete su date u narednoj tabeli:

PREDMET
BROJ DVOČASA
UKUPNA CENA PRIPREMA
MATEMATIKA 42 - 48 42.000 - 48.000 dinara
HEMIJA 42 42.000 dinara
BIOLOGIJA 42 42.000 dinara
HEMIJA I BIOLOGIJA 84 75.600 dinara
PSIHOLOGIJA 42 42.000 dinara
SRPSKI JEZIK 36 - 40 36.000 - 40.000 dinara
ENGLESKI JEZIK 36 36.000 dinara
SOCIOLOGIJA 20 20.000 dinara
ISTORIJA 16 - 36 16.000 - 36.000 dinara

Ukupna cena svakog kursa je daleko manja od školarine koju će za jednu godinu studija platiti učenici koji se ne upišu na teret Budžeta. Osim mogućnosti da upišete fakultet koji želite bez plaćanja visoke školarine, pohađajući naše časove steći ćete znanje koje će vam znatno olakšati polaganje ispita na fakultetu i koje će biti odličan temelj za nastavak vašeg školovanja. Školarine na fakultetima su date u narednoj tabeli:

FAKULTET
ŠKOLARINA NA FAKULTETIMA 2022. GODINE
BIOLOŠKI FAKULTET 90.000 dinara
EKONOMSKI FAKULTET od 97.175 do 127.863 dinara
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET od 108.000 do 243.500 dinara
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA od 145.500 dinara
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA od 100.000 do 110.000 dinara
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE 120.000 dinara
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU 84.000 dinara
FARMACEUTSKI FAKULTET 145.000 dinara
FILOLOŠKI FAKULTET 119.000 dinara
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA 118.548 dinara
GRAĐEVINSKI FAKULTET 100.000 dinara
HEMIJSKI FAKULTET 102.000 dinara
MAŠINSKI FAKULTET od 72.000 do 180.000 dinara
MATEMATIČKI FAKULTET od 135.000 do 141.000 dinara
MEDICINSKI FAKULTET 126.600 dinara
PRAVNI FAKULTET 99.000 dinara
SAOBRAĆAJNI FAKULTET 108.000 dinara
STOMATOLOŠKI FAKULTET 180.000 dinara
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 75.000 dinara
UČITELJSKI FAKULTET 102.000 dinara