CENE

Cena jednog dvočasa je 880 dinara, a učenici koji pohađaju dva predmeta imaju popust za drugi predmet. Cena jednog dvočasa za drugi predmet je 600 dinara.
Sve se plaća na rate, pa se npr. predmet koji se sluša 40 dvočasa plaća iz 4 dela po 8.800 dinara.

Ukupne cene priprema za pojedine predmete su date u narednoj tabeli:

PREDMET
BROJ DVOČASA
UKUPNA CENA PRIPREMA
MATEMATIKA 40 - 48 35.200 - 42.240 dinara
HEMIJA 40 35.200 dinara
BIOLOGIJA 40 35.200 dinara
HEMIJA I BIOLOGIJA 80 59.200 dinara
PSIHOLOGIJA 40 35.200 dinara
SRPSKI JEZIK 36 - 40 31.680 - 35.200 dinara
ENGLESKI JEZIK 36 31.680 dinara
SOCIOLOGIJA 20 17.600 dinara

Ukupna cena svakog kursa je daleko manja od školarine koju će za jednu godinu studija platiti učenici koji se ne upišu na teret Budžeta. Osim mogućnosti da upišete fakultet koji želite bez plaćanja visoke školarine, pohađajući naše časove steći ćete znanje koje će vam znatno olakšati polaganje ispita na fakultetu i koje će biti odličan temelj za nastavak vašeg školovanja. Školarine na fakultetima su date u narednoj tabeli:

FAKULTET
ŠKOLARINA NA FAKULTETIMA 2020. GODINE
BIOLOŠKI FAKULTET 80.000 dinara
EKONOMSKI FAKULTET od 92.022 do 121.082 dinara
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET od 108.000 do 243.500 dinara
FAKULTET BEZBEDNOSTI 119.800 dinara
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA od 138.000 do 156.000 dinara
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA od 100.000 do 110.000 dinara
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE 120.000 dinara
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU 84.000 dinara
FARMACEUTSKI FAKULTET 145.000 dinara
FILOLOŠKI FAKULTET 119.000 dinara
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA 118.548 dinara
GRAĐEVINSKI FAKULTET 100.000 dinara
HEMIJSKI FAKULTET 102.000 dinara
MAŠINSKI FAKULTET od 72.000 do 180.000 dinara
MATEMATIČKI FAKULTET od 135.000 do 141.000 dinara
MEDICINSKI FAKULTET 126.600 dinara
PRAVNI FAKULTET 99.000 dinara
SAOBRAĆAJNI FAKULTET 108.000 dinara
STOMATOLOŠKI FAKULTET 180.000 dinara
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 66.000 dinara
UČITELJSKI FAKULTET 102.000 dinara