TESTOVI SA PRIJEMNIH


Naša nastava je direktno orijentisana pripremama za prijemni na konkretnim fakultetima, pa je učenicima na časovima dostupan i veliki broj testova koji su se ranijih godina pojavljivali na prijemnim ispitima. Pojedine testove sa prijemnih koje ovde možete da vidite nećete naći ni na jednom drugom mestu !

FAKULTET
TEST
EKONOMSKI FAKULTET matematika: 2019.godina, 2020.godina, 2021.godina
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET matematika: 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA matematika: 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA srpski jezik: primer testa
istorija: primer testa
FARMACEUTSKI FAKULTET hemija: 2019.godina, 2020.godina, 2021.godina
matematika: 2019.godina, 2020.godina, 2021.godina
biologija: 2019.godina 2020.godina 2021.godina 2023.godina
FILOLOŠKI FAKULTET srpski jezik: test za studije stranih jezika
srpski jezik: test za studije književnosti
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA psihologija: primer testa
opšta informisanost: primer testa
GRAĐEVINSKI FAKULTET matematika: 2020.godina, 2021.godina 2022.godina
HEMIJSKI FAKULTET hemija: 2018.godina, 2020.godina, 2022.godina, 2023.godina
MATEMATIČKI FAKULTET matematika: 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
MAŠINSKI FAKULTET matematika: 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
MEDICINSKI FAKULTET hemija: 2019.godina, 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
biologija: 2019.godina, 2020.godina, 2021.godina
SAOBRAĆAJNI FAKULTET matematika: 2020.godina, 2021.godina, 2022.godina
STOMATOLOŠKI FAKULTET hemija: 2017.godina, 2020.godina, 2022.godina, 2023.godina
biologija: 2019.godina, 2020.godina, 2022.godina, 2023.godina
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET hemija: 2019.godina, 2020.godina, 2022.godina
matematika: 2019.godina, 2020.godina, 2022.godina
UČITELJSKI FAKULTET srpski jezik: 2018.godina, 2020.godina, 2022.godina
VETERINARSKI FAKULTET biologija: 2007.godina