PSIHOLOGIJA I OPŠTA INFORMISANOST
(42 dvočasa)

Nastava obuhvata pripreme za prijemni iz psihologije i opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prijemni ispit čine dva testa:

1. Test znanja iz psihologije.
2. Test opšte informisanosti.

Test znanja iz psihologije čini ukupno 30 pitanja višestrukog izbora, to jest na njega se odgovara zaokruživanjem jednog od pet ponuđenih odgovora. Test opšte informisanosti se takođe sastoji od 30 pitanja višestrukog izbora sa pet ponuđenih odgovora.

Pogledajte primer testa znanja iz psihologije i primer testa opšte informisanosti.

Pored pripreme za upis na fakultet, pripremna nastava iz psihologije predstavlja i svojevrsnu pripremu za studiranje psihologije, s obzirom da se u toku obrade gradiva naglasak stavlja na znanja koja će polaznicima biti naročito značajna tokom studiranja. U okviru pripremne nastave iz oblasti opšte informisanosti predviđena je obrada fenomena iz svakodnevnice, kao i kulture, sporta, umetnosti, istorije, filozofije, geografije, biologije, medicine, sociologije i drugih naučnih oblasti. S obzirom na širinu fenomena koji ovaj test zahvata, pored obrade velikog broja informacija iz oblasti opšte informisanosti posebna pažnja se obraća i na razvijanje veštine učenika da odaberu pravi odgovor na postavljeno pitanje. U ovu veštinu spada i umeće da se, kada je to moguće, do tačnog odgovora dođe i metodom odbacivanja netačnih odgovora.
Tokom priprema polaznici će biti u prilici da nekoliko puta prođu kroz simulaciju situacije rešavanja testa znanja pri upisu na fakultet. Predviđeno je da kraju svake lekcije rešavaju testove koji su po svojoj strukturi istovetni onima koje će raditi na prijemnom ispitu. Na samom kraju priprema, učenici će stečeno znanje moći da provere rešavajući test znanja sa prošlogodišnjeg prijemnog ispita. Takođe, na svakom času je predviđeno rešavanje po jednog testa opšte informisanosti sastavljenih posebno za ovu svrhu.

LITERATURA


Z. Pavlović, O. Tošković, A. Altaras Dimitrijević i Z. Jolić Marjanović. Psihologija – udžbenik za drugi razred gimnazije i drugi i treći razred područja rada ekonomija, pravo i administracija. Eduka, Beograd, 2019. (bilo koje izdanje)

TEMATSKE OBLASTI:


Predmet psihologije
Istraživanja u psihologiji
Psihički život: elementi, organski aspekti i razvoj
Motivacija
Emocije
Opažanje
Pamćenje
Mišljenje
Učenje

Inteligencija
Ličnost
Mentalno zdravlje i mentalni poremećaj
Socijalizacija
Komunikacija
Opažanje osoba i međuljudski odnosi
Stavovi, interesovanja i vrednosti
Psihologija grupa