SOCIOLOGIJA I USTAV

SOCIOLOGIJA I USTAV - OBJEDINJENA PRIPREMA ZA PRIJEMNI ISPIT

Fakultet političkih nauka
Fakultet bezbednosti
Filozofski fakultet

Upišite željeni fakultet na budžet kroz temeljnu objedinjenu pripremu 2 predmeta i rad na testovima sa prošlogodišnjih prijemnih ispita, po povoljnoj ceni od strane stručnog predavača.

Nastava će se održavati u manjim grupama po dogovoru, subotom pre podne u periodu od novembra do maja.

Prijave i detaljniji dogovor na telefon: 060/ 7588-010

Literatura za polaganje prijemnog ispita na FPN:
- Udžbenik Sociologije za gimnazije i srednje škole, grupa autora, ZUNS
- Udžbenik Ustav i prava građana za gimnazije i srednje škole, S. Tadić, ZUNS